Petunjuk Mudah Ilmu Nahu

Tajuk : Petunjuk Mudah memahami Ilmu Nahu  (Matan Al-Ajurrumiyyah)

Penulis : Al-Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Daud Al-Sanhaajiy (672H-723H)
ISBN : 967-5407-321
M/S : 168 m.s
Harga : RM 16.00
Keterangan Buku :Buku Lain Oleh Penulis
Ilmu nahu ialah ilmu tatabahasa arab untuk mengetahui keadaan perkataan bahasa Arab dalam stuktur ayat dari segi hukum i;rad dan bina perkataan tersebut.
 Ilmunahu telah diperkenalkan dan disusun oleh Abu al-Aswad al-Dualiy dengan arahan Saidina Ali bin Abi Talib r. pertengahan kurun ke 2 Hijrah. Kemunculan ilmu nahu adalah kesan daripada pembukaan wilayah Islam dengan meluas, maka orang-orang Arab telah bercampur gaul dengan masyarakat luar yang bukan arab. Hasil daripada percampuran tersebut terjadilah kesalahan tatabahasa dalam pertuturan bahasa Arab. Penguasaan perubahan baris akhir perkataan yang merupakan keistimewaan bahasa Arab semakin lemah. Para ulama merasa bimbang melihat pencemaran bahasa yang ketara di kalangan masyarakat, lebih membimbangkan lagi jika pencemaran ini menyerap sehingga ke dalam al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW.
Faedah mempelajari ilmu nahu dapat memperbetulkan pertuturan atau ucapan dalam bahasa Arab daripada berlaku kesilapan. Ilmu nahu sangat besar peranannya dalam memahami al-Quran dan Hadith yang merupakan sumber rujukan hukum perundangan Islam dengan makna kefahaman yang tepat. Ilmu nahu juga dapat membantu penyelesaian masalah dalam memahami maksud yang kesamaran dalam bahasa Arab.Comments

Popular Posts